Projekt Renewable Energy and Load Flexibility in Industry (RELflex) opracowuje, testuje i ocenia nowe rozwiązania i zastosowania pod kątem elastyczności istotnych dla energetyki procesów przemysłowych w MŚP poprzez dynamiczne zarządzanie obciążeniami podlegającymi kontroli, wytwarzanie energii odnawialnej oraz magazynowanie energii. RELflex koncentruje się na rozwoju technicznym, potencjale ekonomicznym i dostępie do rynku, jak również na analizie społeczno-ekonomicznej gotowości klientów do aktywnego uczestnictwa, akceptacji i korzyści dla społeczeństwa i grupy interesów.