Rozpoczęcie realizacji projektu

W dniach 04-05 lutego 2019 r. partnerzy projektu, przedstawiciele agencji finansujących i zaproszeni goście spotkali się w Magdeburgu w Niemczech, aby rozpocząć realizację projektu RELflex. W ogólnodostępnej części spotkania zaprezentowano i omówiono ogólne cele i perspektywę projektu. Wydarzenie to zostało uhonorowane podjęciem współpracy między Fraunhofer IFF a Uniwersytetem Nauk Stosowanych Magdeburg-Stendal.

Druga część spotkania konsorcjum projektowego dotyczyła prezentacji struktury projektu, pakietów roboczych oraz realizacji w ich ramach zadań, a także planu działania i oczekiwanych rezultatów. Przedstawiono koncepcje praktycznego wdrożenia i zademonstrowania funkcji elastyczności produkcji w fabryce mebli w Magdeburgu w Niemczech oraz niezawodnej podaży obiektów hotelowych na Podhalu w Polsce. Omówiono zalety planowanych rozwiązań REflex dla firm, MŚP, operatorów systemów dystrybucyjnych i klientów końcowych. Zapewniono zarządzanie projektami w zakresie kontroli i raportowania do agencji finansującej.

Drugiego dnia zaprezentowano laboratoria Instytutu Fraunhofera IFF, w tym centrum kontroli energii, pokój wirtualnej rzeczywistości, magazyn baterii i infrastrukturę elektromobilności. Następnie odbyła się wizyta w fabryce Arte Moebel, w której zostanie przeprowadzona praktyczna część projektu w celu zademonstrowania nowych rozwiązań w zakresie elastyczności procesów produkcyjnych MŚP.

Spotkanie zakończyło pożegnanie uczestników zmotywowanych do wdrożenia tego innowacyjnego projektu.