RELflex na konferencji ERA-Net SES w Namur w Belgii

Podczas konferencji Smart Energy 2019, która odbyła się w dniach 7-9 października w Namur, zaprezentowano i omówiono innowacyjne trendy w inteligentnych rozwiązaniach energetycznych. Ogłoszono nowe wspólne zaproszenie do składania wniosków w sprawie rozwiązań w zakresie magazynowania energii (MICall19), a następnie sesję matchmakingu.

RELflex był obecny na corocznym wydarzeniu Family of Projects i omawiany podczas sesji wymiany opinii. Koordynator projektu aktywnie uczestniczył w spotkaniu społeczności wiedzy, przyczyniając się przede wszystkim do wysiłków grup roboczych ds. Synergii w zakresie magazynowania i przenoszenia nośników energii oraz zaangażowania konsumentów i obywateli.

Podczas zwiedzania miasta i kolacji roboczej kontynuowano owocną wymianę poglądów i doświadczeń. Konsorcjum RELflex oczekuje na realizację projektu i dzielenie się wynikami na spotkaniach następnej inicjatywy.

Rośnie rodzina projektów ERA-Net SES: