Partnerzy

Fraunhofer IFF z siedzibą w Magdeburgu w Niemczech jest częścią Fraunhofer Gesellschaft, organizacji badawczej w Europie. Dział Międzynarodowej Grupy Infrastruktur oraz Systemów Energetycznych i Infrastruktur IFF opracowuje i realizuje projekty badawczo-rozwojowe w zakresie nowoczesnych systemów elektroenergetycznych, inteligentnych sieci, parków przemysłowych, odnawialnych źródeł energii, systemów magazynowania baterii i elektromobilności. Fraunhofer IFF współpracuje na szczeblu lokalnym i międzynarodowym z przemysłem, środowiskiem akademickim, sektorem usług i administracją publiczną. IFF jest liderem projektu RELflex odpowiedzialnym za ogólne zarządzanie projektem i jego rozwój oraz za lokalne demonstracje w Niemczech. IFF będzie koordynować transfer wiedzy, technologii i kwestie adaptacyjne pomiędzy obydwoma krajami.

Europejski Instytut Miedzi jest członkiem sieci Copper Alliance i posiada duże kompetencje w zakresie opracowywania odpowiednich narzędzi i organizowania działań mających na celu popularyzację, promocję i zwiększenie świadomości społecznej na temat zrównoważonej infrastruktury OZE wśród szerokiej publiczności. EIM posiada wiedzę z zakresu międzynarodowych i krajowych badań rynku i technologii, a także doświadczenie w zakresie promocji technologii i innowacji oraz kampanii komunikacyjnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedną z wiodących instytucji badawczych w Polsce z dużym i wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu wielu rozwiązań związanych z sieciami energetycznymi. AGH współpracowała z wieloma partnerami przemysłowymi w projektach badawczych i jest krajowym liderem projektu, odpowiedzialnym za wdrażanie demonstratorów w Polsce. AGH jest doskonałym partnerem do przeprowadzenia naukowej analizy rozwiązań elastyczności w sieciach elektroenergetycznych.

Magdeburski Uniwersytet Nauk Stosowanych HSMD jest Wyższą Szkołą Nauk Stosowanych, która oferuje programy studiów i nauczania, a także działania w zakresie badań i transferu technologii. Wydział Inżynierii i Wzornictwa Przemysłowego oraz Instytut Elektrotechniki zrealizowali szereg praktycznych wdrożeń dla rozwiązań energetycznych. HSMD jest dostawcą specjalistycznej wiedzy i ekspertyzy w dziedzinie analizy systemu energetycznego, symulacji i rozwoju stosowanych rozwiązań elektroenergetycznych systemów zasilania – DSM/DSR.

Arte Möbel to małe i średnie przedsiębiorstwo z nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi umożliwiającymi produkcję mebli na miarę przy zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Arte Möbel zajmuje się produkcją wyposażenia i mebli dla budynków użyteczności publicznej, hoteli i klientów prywatnych. Infrastruktura produkcyjna i PV o mocy 130 kW zostaną wykorzystane do wdrożenia, testowania i wykazania elastyczności obciążenia połączonej z maksymalną integracja odnawialnych źródeł energii.

Pensjonat „Na Olczanskim Wierchu” (PNOW) is a hotel building complex offering ….. PNOW owns reserve power unit which will be aggregated in Polish demonstrator of flexibility applications and services of RELflex project.

Bachledowka is