Aktualności

Spotkanie konsorcjum – Kraków, AGH 17-18.02.2020 r.

W dniach 17 – 18 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie członków konsorcjum projektu RELflex, którego gospodarzem była Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. W trakcie dwudniowych obrad przedstawiono obecny stan prac oraz realizacji zadań – w tym działań dotyczących komunikacji oraz promocji projektu.  Zaprezentowano także przykładowe instalacje demonstracyjne inteligentnych sieci energetycznych (smart grids) w Magdeburgu oraz […]

RELflex na konferencji ERA-Net SES w Namur w Belgii

Podczas konferencji Smart Energy 2019, która odbyła się w dniach 7-9 października w Namur, zaprezentowano i omówiono innowacyjne trendy w inteligentnych rozwiązaniach energetycznych. Ogłoszono nowe wspólne zaproszenie do składania wniosków w sprawie rozwiązań w zakresie magazynowania energii (MICall19), a następnie sesję matchmakingu. RELflex był obecny na corocznym wydarzeniu Family of Projects i omawiany podczas sesji […]

Analiza możliwości elastyczności przemysłowej

26-27 czerwca 2019 r. podczas pierwszego spotkania konsorcjum we Wrocławiu, pod przewodnictwem prezesa Europejskiego Instytutu Miedzi Michała Ramczykowskiego, zostały omówione wyniki analizy elastyczności przemysłowej. Zespół RELflex zebrał się, aby przedstawić ogólny postęp realizacji projektu i pośrednie wyniki w opracowaniu indywidualnych pakietów roboczych. Przeprowadzono badanie zużycia energii i energii elektrycznej według sektorów i poszczególnych gałęzi przemysłu […]

„Procesy przemysłowe i ich potencjał elastyczności” pierwszy kamień milowy został osiągnięty

W ramach realizacji Pakietu roboczego nr 1 pod przewodnictwem IFF Fraunhofer osiągnięto pierwszy kamień milowy. Przygotowano raport dotyczący identyfikacji i analizy elastyczności energetycznej i możliwości optymalizacji dla MŚP. Obejmuje analizy i statystyki w obu krajach (Niemcy i Polska) dotyczące: wytwarzania energii i udziału źródeł energii, w tym ustawodawstwo, ekonomiczne i techniczne aspekty działania odnawialnych źródeł […]

Rozpoczęcie realizacji projektu

W dniach 04-05 lutego 2019 r. partnerzy projektu, przedstawiciele agencji finansujących i zaproszeni goście spotkali się w Magdeburgu w Niemczech, aby rozpocząć realizację projektu RELflex. W ogólnodostępnej części spotkania zaprezentowano i omówiono ogólne cele i perspektywę projektu. Wydarzenie to zostało uhonorowane podjęciem współpracy między Fraunhofer IFF a Uniwersytetem Nauk Stosowanych Magdeburg-Stendal. Druga część spotkania konsorcjum […]