Analiza możliwości elastyczności przemysłowej

26-27 czerwca 2019 r. podczas pierwszego spotkania konsorcjum we Wrocławiu, pod przewodnictwem prezesa Europejskiego Instytutu Miedzi Michała Ramczykowskiego, zostały omówione wyniki analizy elastyczności przemysłowej.

Zespół RELflex zebrał się, aby przedstawić ogólny postęp realizacji projektu i pośrednie wyniki w opracowaniu indywidualnych pakietów roboczych. Przeprowadzono badanie zużycia energii i energii elektrycznej według sektorów i poszczególnych gałęzi przemysłu w Niemczech i Polsce. Dla sklasyfikowanych procesów przemysłowych oraz ich cech technicznych i ekonomicznych określono stopień elastyczności zużycia energii i procesów produkcyjnych w MŚP.

Wyniki te posłużą do dalszej praktycznej realizacji projektu, który był przedmiotem dyskusji na spotkaniu.